BegivenhedDato

Højmesse i Præstø Kirke ved Katrine Brorsen

26. jun 10:30
11:30
26. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Skibinge Kirke ved provstipræst Katrine Brorsen

3. jul 09:00
09:45
3. jul 09:00 -
09:45

Højmesse i Præstø Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Østergaard

10. jul 10:30
11:30
10. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Beldringe Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Østergaard

10. jul 19:30
20:30
10. jul 19:30 -
20:30

Højmesse i Skibinge Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Østergaard

17. jul 10:30
11:30
17. jul 10:30 -
11:30

Aftengudstjeneste i Præstø Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Østergaard

17. jul 19:30
20:30
17. jul 19:30 -
20:30

Højmesse i Præstø Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Østergaard

24. jul 10:30
11:30
24. jul 10:30 -
11:30

Friluftsgudstjeneste i Skibinge ved sognepræst Hans Jørgen Østerfaard

24. jul 14:00
15:00
24. jul 14:00 -
15:00

Morgengudstjeneste i Præstø Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Østergaard

31. jul 09:00
09:45
31. jul 09:00 -
09:45

Højmesse i Skibinge Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Ø.stergaard

31. jul 10:30
11:30
31. jul 10:30 -
11:30

Sankt Hans aften i Skibinge - Start kl.20.00 i Skibinge Kirke - båltale ved Johannes Møllehave

Den 23.juni fejrer vi Skt. Hans og indleder med en stemningsfuld aftengudstjeneste kl.20, hvorefter der er kaffe i haven bag ved kirkehuset.

Omkring kl.21.30, når mørket så småt begynder at falde på, tændes bålet på pladsen bag gården skråt over for kirken.

Aftenens båltale holder Johannes Møllehave, som næppe kræver yderligere præsentation.


Friluftsgudstjeneste i Skibinge søndag den 24.juli kl.14.00

Vi samles vi under den store blodbøg i haven bag ved kirkehuset til en gudstjeneste, hvor vi midt i sommerens frodighed vil glæde os over og synge om Guds skaberværk. Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i kirkehuset. 


Forårsnyt fra Præstø menighedsråd

Vi glæder os alle over, at foråret nu er kommet. Alt står frodigt og grønt.

Det kommende år bliver et travlt år. Vi skal have menighedsrådsvalg. Biskoppen har foreslået, at vi holder orienteringsmøde på samme dato over hele Stiftet. Det er fastsat til den 13/9, men herom vil I høre nærmere.

Allerede nu er det en god ide, hvis du kunne have lyst, og det  kunne være noget for dig at komme i menighedsrådet. Det er et meget interessant arbejde at deltage i. Du bliver valgt for 4 år ad gangen, men de går hurtigt.

Vi holder ligesom andre virksomheder en årlig generalforsamling. Den er fastlagt til den 8. juni, hvor vi mødes i kirken. Her vil vores organist Charlotte Dagnæs-Hansen fortælle om vore orgler. Efter Charlottes orientering vil der være kaffe i Kirkehuset. Derefter kommer selve ”generalforsamling”, og vi slutter med en let anretning og tid til hygge. Da der ikke er valg denne aften, kan du roligt komme.

Vi har 2 store orgler. Det ældste er fra 1910, hvor det blev installeret efter den store modernisering af kirkerummet. Det blev renoveret 2010. Det nyeste orgel er fra 1988. Kom og se og høre de 2 flotte orgler.

Den katolske kirke i Vordingborg er nedlagt her i år. Her har vi været så heldige at få deres orgel mod at flytte det fra deres kirke. Det er ret kostbart at nedtage og genmontere orglet. Det skal stemmes, og vi skal have sat hjul under. Det kan blive et flot supplement til Charlottes korarbejde, og når der kommer hjul under, er det nemt at flytte rundt med. Det er 105 cm bredt og 92 cm dybt. Orglet er bygget i 1959. Vi glæder os til at tage det i brug. Det får sin plads bagerst i kirken foran graverens rum.

På kirkegården er alt frodigt. Vores nye graver John gør et stort arbejde med at få styr over det hele. Når I kommer på kirkegården vil I se, at flere gravsteder er sløjfet, da fredningstiden har været udløbet. Normalt er fredningstiden for en kistebegravelse 30 år og for et urnegravsted 10 år, men de kan forlænges med min. 5 år ad gangen.

Vi er meget glade for den interesse, der er for både kirke og kirkegård. Der kommer mange besøgende, som kan få glæde at det flotte kirkerum og den velholdte kirkegård.

Præstø, maj 2016.

Kjeld Lorenzen

  Forandring i den kirkelige betjening

  Lars Foged, sognepræst i Bårse og Beldringe, er blevet fritaget for forpligtelsen til at betjene Præstø og Skibinge og skal i stedet for betjene Oringe. I de kommende måneder vil Kathrine Asklund Brorsen, sognepræst i Stege og Nyord, prædike en gang om måneden, yde bistand ved kirkelige handlinger og varetage embedet i sognepræstens ferie. 

  Menighedsrådsmøder

  Menighedsrådsmøderne i Skibinge kirkehus er offentlige. Kontakt menighedsrådsformand Peter Ole Sørensen for datoer. Læs dagsordener og referater på kirkens hjemmeside.

  Menighedsrådet i Præstø holder møder i kirkehusetMøderne er offentlige. Læs mødedatoer og referater på kirkens hjemmeside.

  Hvor ligger vore to kirker?

  Præstø kirke, Adelgade 129, 4720 Præstø. Se kort

   
  Skibinge kirke, Rones Banke 19, Skibinge, 4720 Præstø. Se kort

   

  Hjemmesiden sidst opdateret  19.juni 2016

  Succes med kor

  Ingen i Præstø og Omegn er i tvivl.

  Nu ved hele Sjælland det.

  Se indslag i TV2ØST her.

  (Vælg i rullemenuen: Korleder i Præstø)

  Skibinge Kirke

  Skibinge Kirke-syd-01 01
  Skibinge Kirke-syd-02 01
  Skibinge Kirke-syd-03 01
  Skibinge Kirke-nord-01 01
  Skibinge Kirke-nord-03 01
  Skibinge Kirke-nord-02
  Skibinge Kirke-oest-01

  Præstø Kirke

  Pr-ELI-06
  P4244462
  Pr-ELI-04
  Pr-ELI-05
  P1010130
  P1010131
  Pr-ELI-02

  Billeder

  stop animering med mus over billede - klik for forstør.