Ingen begivenheder fundet.

Minikonfirmander

Kære forældre og elever i 3. klasse på Præstø Skole og Præstø Privatskole.

Mini-konfirmand undervisning opstart. 

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 14.15 – 15.45 og de følgende 8 tirsdage er alle elever fra Præstø, Skibinge, Jungshoved og Allerslev sogne i 3. klasse på Præstø Privatskole og Præstø Skole inviteret til at deltage i et minikon-firmand forløb. Undervisningen vil foregå i kirkehuset ved Præstø Kirke. To af undervisningsgangene vil vi tage til henholdsvis Allerslev Kirke og til Skibinge Kirke. Nærmere information følger senere. 

Søndag den 5. marts er I inviterede til minikonfirmand-gudstjeneste i Jungshoved Kirke kl. 14.30. 

Søndag den 26. marts holder vi minikonfirmand-afslutning med gudstje-neste i Skibinge kl. 14 og efterfølgende arrangement i kirkehuset. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Første gang den 24. januar.

Alle forældre og søskende er velkomne til at samles efter endt undervis-ning kl. 15.30 til 16.00 i kirkehuset ved Præstø Kirke, så vi kan hilse på hinanden. Vi byder på en kop kaffe, te eller saft med småkager.  

Hvordan kommer eleverne til og fra undervisning?

Vi aftaler med skolen, at de skal sende minikonfirmander afsted, så bør-nene husker det. Vi regner med, at eleverne selv kan enten gå eller cykle til Præstø Kirke. Det er selvfølgelig vigtigt, at I som forældre taler turen igennem med jeres børn.  

Hvorfor gå til minikonfirmand?

Der er mange gode grunde til at gå til minikonfirmand. Du lærer noget om din kirke, hører en masse spændende historier fra bibelen, går på opda-gelse i kirken og finder måske ud af noget, du ikke vidste før. Du møder kirkens personale, laver sjove kreative ting, synger sange og salmer, kom-mer til gudstjeneste med din familie, hvor vi hygger os bagefter, og så er det selvfølgeligt sjovt. Hver gang du kommer til minikonfirmand, vil der være et emne og en aktivitet. Vi slutter altid af med saft og boller.

Du behøver ikke at være døbt for at gå til minikonfirmand, og du behøver heller ikke at være opvokset med den kristne tro. Alle er velkomne.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at ringe til Ann Elisha Westergaard på telefon 21174211 eller kontakte mig på mail: westergaardhansen@mail.dk

Vi glæder os meget til at se jer.                        Tilmeldingsblanket

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Østergaard, Torben Møllenbach og Ann Elisha Westergaard


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Skibinge kirkehus er offentlige. Kontakt menighedsrådsformand Peter Ole Sørensen for datoer. Læs dagsordener og referater på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet i Præstø holder møder i kirkehusetMøderne er offentlige. Læs mødedatoer og referater på kirkens hjemmeside.

Hvor ligger vore to kirker?

Præstø kirke, Adelgade 129, 4720 Præstø. Se kort

 
Skibinge kirke, Rones Banke 19, Skibinge, 4720 Præstø. Se kort

 

Hjemmesiden sidst opdateret 16.december 2016

Succes med kor

Ingen i Præstø og Omegn er i tvivl.

Nu ved hele Sjælland det.

Se indslag i TV2ØST her.

(Vælg i rullemenuen: Korleder i Præstø)

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.