Prædikestol

Prædikestolen

Prædikestolen fra o. 1550 hører til blandt Sjællands ældste. Den er i sengotisk stil med udskåret foldeværk i de fire fags nederste felter. Midt i feltet nærmest vinduet indgår en pil i foldeværket, et kendetegn på arbejder fra det såkaldte Køgeværksted. De fire fags øverste felter er udsmykket med udskåret slynget rankeværk. 

Prædikestolens lydhimmel er fra 1604. Det sammenslyngede monogram CA står for Christian IV og hans daværende dronning Anna Cathrine. Kirken tilhørte kronen på det tidspunkt, og lensmanden Henrik Lykke har som kongens repræsentant også fået sit og sin hustru Karen Banners våbenskjold med på himlens topstykker.