Antonitterkorsets historie

I Danmark ses antonitterkorset kun et sted og det er i Præstø kirke. Ikke underligt, når man betænker, at vi her tilbage i tiden havde Danmarks eneste Antonitterkloster netop her.                                                     

Historien om den hellige Sct. Antonius over pavens godkendelse af Antonittermunkeordenen og til et Antonitterkloster i Præstø i Danmark kan læses i et særskilt afsnit.

Antonitterkorset eller Tau-korset er en stiliseret krykke, som tegn på, at munkene tog sig af syge og invalide.

Hvor Antonittermunken, her knap 500 år efter reforamationen stadig er en kendt herre i bybilledet, skal man kigge lidt bedre efter for at finde TAU-korset - og dog.

Ikke så få lokale bærer om halsen TAU-korset, som kan købes hos den lokale guldsmed. Det fås i guld eller sølv og er et klassisk eksempel på holdbart design anno 1470. Historien bag smykket er et fund på kirkegården i 1916 af den form, som TAU-korset oprindelig blev støbt i. Det vil være nærliggende at slutte, at korset allerede dengang i 1500-tallet har været solgt fra klosteret og været med til at give Antonitterne indtægter.

Antonittermunkene havde TAU-korset i lyseblåt påsyet munkekutterne på brystet i venstre side, hjertesiden. Munkekutte fra den tid har vi naturligvis ikke, men på to figurgravsten i kirken ses symbolet.

Blandt Præstø kirkes sparsomme udsmykning med kalkmalerier ses TAU-korset i loftet ved Busch-orglet - man skal kigge godt efter, men det er der!

I nordskibet på bagerste venstre stolerække, ses TAU-korset igen.

Ligesom TAU-korset som smykke først er udbredt i nyere tid, i.e. ved købstadsjubilæet 2003, blev det ved samme lejlighed fremstillet i stor udgave. Det hænger centralt placeret i kirken på væggen mellem nord- og sydskib bag prædikestolen.

TAU-korset var endnu mere i centrum ved købstadsjubilæet i form af en 3 meter høj skulptur, placeret på stien foran præstegården. Historien om de to skulpturer, TAU-korset og Antonittermunken, kan læses andetsteds. 

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.