Der indkaldes hermed til syn og menighedsrådsmøde i Skibinge   den 1. maj 2014 kl. 19.00 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat og dagsorden
2) Opfølgning på synet
3) Opfølgning på budget 2014
4) Budget 2015
5) Synsudsatte arbejder
6) Kommende aktiviteter
7) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
8) Præsten orienterer 
9)  Formanden orienterer
10) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet
11)  Eventuelt
Med venlig hilsen
Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.