Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 6. oktober 2011 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Kalkmalerier

3) Godkendelse af regnskab 2010

4) Nye kirkegårdstakster

5) Ny informationsstrategi

6) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

7) Budgetopfølgning 2011

8) Budget 2012

9) Kommende aktiviteter

10) Præsten orienterer

11) Formanden orienterer

12) Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.