Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 8. juni 2010 kl. 20.00 i Kirkehuset i Skibinge.

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Budget 2011

3) Nyt om kalkmalerierne

4) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

5) Økonomi
(a) Budget 2010

6) Kirke & kirkegård/synsudsatte arbejder

7) Præstegårdsudvalget
 
8) Kommende aktiviteter
(a) Sank hans
(b) Aktivitetsudvalg

9)  Præsten orienterer

10)  Formanden orienterer

11)  Eventuelt


Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.