Der indkaldes hermed til

menighedsrådsmøde i Skibinge
  den 10. januar 2013 kl. 19.30
i Skibinge Kirkehus


Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Det nye menighedsråd

3. Budgetgennemgang 2013

4. Gennemgang og godkendelse af regulativer

5. Synsudsatte arbejder

6. Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

7. Præsten orienterer

8.  Formanden orienterer

9. Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet

10.  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.