Der indkaldes hermed til

menighedsrådsmøde i Skibinge
  den 10. maj 2011 kl. 19.30
i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Kalkmalerier

3) Nye kirkegårdstakster

4) Opfølgning på provstesyn

5) Ny informationsstrategi

6) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

7) Økonomi
(a) Budget 2011
(b) Første skridt mod budget 2012

8) Synsudsatte arbejder

9) Kommende aktiviteter

10)  Præsten orienterer

11)  Formanden orienterer

12)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.