Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 11. november 2010 kl. 20.00 i Kirkehuset i Skibinge.


Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Kalkmalerier

3) Stengærde

4) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

5) Økonomi
(a) Kvartalsrapport juli-sep 2010
(b) Aktuel budgetopfølgning 2010
(c) Budget 2011

6) Kirke & kirkegård/synsudsatte arbejder

7) Præstegårdsudvalget
 
8) Kommende aktiviteter/aktivitetsplan 2011/aktivitetsudvalg

9)  Præsten orienterer
(a) Lydanlæg

10)  Formanden orienterer

11)  Valg af formand

12)  Valg af næstformand

13)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.