Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 11. oktober 2012 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Menighedsrådsvalg 2012

3. Kalkmalerierne

4. Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

5. Regnskab og budget

a) Regnskab 2011
b) Budgetopfølgning 2012
c) Budget 2013

6. Synsudsatte arbejder

7. Kommende aktiviteter

8. Præsten orienterer

9.  Formanden orienterer

10.  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.