Der indkaldes hermed til

menighedsrådsmøde i Skibinge 
den 13. januar 2010 kl. 19.30
i Kirkehuset i Skibinge.

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Kalkmalerier

3) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
a. Nye overenskomster

4) Økonomi
(a) Regnskab 2009
(b) Budget 2010

5) Kirke & kirkegård/synsudsatte arbejder

6) Præstegårdsudvalget
 
7) Kommende aktiviteter/aktivitetsplan 2010/aktivitetsudvalg

8)  Præsten orienterer

9)  Formanden orienterer

10)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.