Der indkaldes hermed til syn og menighedsrådsmøde i Skibinge den 17. maj 2010 kl. 19.00 i Kirkehuset i Skibinge.

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Opfølgning på syn

3) Nyt om kalkmalerierne

4) Målsætninger for Skibinge Menighedsråd

5) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
a. Nye overenskomster

6) Økonomi
(a) Budget 2010
(b) Nyt budget 2011

7) Kirke & kirkegård/synsudsatte arbejder

8) Præstegårdsudvalget
 
9) Kommende aktiviteter

10)  Præsten orienterer

11)  Formanden orienterer

12)  Eventuelt


Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.