Der indkaldes hermed til

menighedsrådsmøde i Skibinge
  den 19. januar 2012 kl. 19.30
i Skibinge Kirkehus
Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Status på arbejdet med kalkmalerierne

3) Opfølgning på fællesmøde med Præstø

4) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

5) Økonomi
(a) Foreløbigt regnskab 2011 og budget 2012
(b) Bankskifte

6) Synsudsatte arbejder

7) Kommende aktiviteter

8)  Præsten orienterer

9)  Formanden orienterer

10)  Valg af næstformand

11)  Valg af kontaktperson

12)  Valg af underskriftsberettiget

13)  Valg af valgbestyrelse og formand for valgbestyrelse

14)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.