Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge   den 21. oktober 2014 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat og dagsorden
2) Budgetopfølgning 2014
3) Kommende aktiviteter
4) Opfølgning på synsudsatte arbejder
5) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
6) Præsten orienterer 
7) Formanden orienterer
8) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet
9) Eventuelt
Med venlig hilsen
Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.