Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 22. november 2012 kl. 18.30 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Kalkmalerierne

3. Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

4. Budgetopfølgning 2012

5. Præsten orienterer

6.  Formanden orienterer

7.  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.