Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 23. maj 2013 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Budget 2013

3) Synsudsatte arbejder

4) Kommende aktiviteter

5) Træer langs indkørsel

6) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

7) Præsten orienterer

8) Formanden orienterer

9) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet

10)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.