Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 24. marts 2011 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Kalkmalerier

3) Nye kirkegårdstakster

4) Forberedelse af provstesyn

5) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

6) Økonomi
(a) Regnskab 2010
(b) Budget 2011

7) Synsudsatte arbejder ? udsatte arbejder pga. vejrsituationen

8) Kommende aktiviteter

9)  Præsten orienterer

10)  Formanden orienterer

11)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.