Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 24. november 2011 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Status på arbejdet med kalkmalerierne

3) Mediestrategi

4) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

5) Økonomi
(a) Budget 2011
(b) Revisionsbemærkning om forretning af indestående i bank/skifte bank

6) Synsudsatte arbejder

7) Kommende aktiviteter

8)  Præsten orienterer

9)  Formanden orienterer

10)  Valg af formand

11)  Valg af næstformand

12)  Valg af kirkeværge

13)  Valg af kasserer

14)  Valg af sekretær

15)  Valg af kontaktperson

16)  Valg af bygningssagkyndig

17)  Valg af underskriftsberettiget

18)  Valg af stående udvalg

19)  Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg

20)  Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg

21)  Valg af valgbestyrelse og formand for valgbestyrelse

22)  Fastsættelse af honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson

23)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.