Der indkaldes hermed til syn og menighedsrådsmøde i Skibinge den 26. april 2012 kl. 17.00 i Skibinge Kirkehus

Mødet starter med syn og efterfølges af menighedsrådsmøde med følgende dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Status på Kalkmalerier

3) Opfølgning på dagens syn

4) Budget 2013

5) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

6) Menighedsrådsvalg 2012

7) Synsudsatte arbejder

8) Kommende aktiviteter

9) Præsten orienterer

10)  Formanden orienterer

11)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.