Der indkaldes hermed til

menighedsrådsmøde i Skibinge
  den 27. januar 2011 kl. 19.30
i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Kor/sang v/Charlotte Dagnæs Hansen

3) Kalkmalerier ? Opstart

4) Nye kirkegårdstakster

5) Ny afdeling på kirkegården - Skovkirkegård

6) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

7) Økonomi
(a) Aktuelt regnskab 2010
(b) Budget 2011

8) Synsudsatte arbejder ? udsatte arbejder pga. vejrsituationen

9)  Præsten orienterer

10)  Formanden orienterer

11)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.