Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge   den 27. marts 2013 kl. 19.30i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat og dagsorden
2) Regnskab 2013
3) Budgetopfølgning 2014
4) Kommende aktiviteter, kirkefrokost, påske m.v.
5) Opfølgning på synsudsatte arbejder
6) Fastsættelse af dato for syn
7) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
8) Præsten orienterer 
9) Formanden orienterer
10) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet
11)  Eventuelt
Med venlig hilsen
Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.