Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 27. november 2014 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


Dagsorden:
1) Godkendelse af referat og dagsorden
2) Kvartalsrapport 2014
3) Kommende aktiviteter
4) Opfølgning på synsudsatte arbejder
5) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
6) Ny kirkeordning
7) Præsten orienterer (Orlov til Sognepræsten, vikar)
8) Formanden orienterer
9) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet
10) Valg af formand
11) Valg af næstformand
12) Valg af kirkeværge
13) Valg af kasserer 
14) Valg af sekretær
15) Valg af kontaktperson
16) Valg af bygningskyndig til deltagelse i det årlige kirkesyn
17) Valg af underskriftsberettiget
18)  Eventuelt

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.