Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 28. februar 2013 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Økonomi
a) Regnskab 2012
b) Budget 2013

3) Fastsættelse af syn

4) Synsudsatte arbejder

5) Kommende aktiviteter

6) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

7) Opfølgning på fællesmøde med Præstø Menighedsråd

8) Præsten orienterer

9)  Formanden orienterer

10) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet

11)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.