Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge den 29. maj 2012 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Indvielse af kalkmalerierne

3) Budget 2013

4) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

5) Status på økonomi 2012

6) Menighedsrådsvalg 2012

7) Synsudsatte arbejder

8) Kommende aktiviteter

9) Præsten orienterer

10)  Formanden orienterer

11)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.