Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Skibinge i Skibinge Kirkehus

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat og dagsorden

2) Status på arbejdet med kalkmalerierne og indvielsesfestligheder

3) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

4) Økonomi
(a) Regnskab 2011
(b) Budget 2012

5) Synsudsatte arbejder

6) Planlægning af syn

7) Kommende aktiviteter

8)  Præsten orienterer

9)  Formanden orienterer

10)  Eventuelt

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.