Referat fra møde i aktivitetsudvalget 29.april 2014.

AKTIVITETSUDVALGET FOR SKIBINGE OG PRÆSTØ SOGNE

 

Mødedato: 29. April 2014

 

Deltagere: Connie, Else, Hans Jørgen, Hans Poul og HTN

Fraværende: Charlotte

 

Musik 2014 

17.06. Ungdomskoret koncert i Præstø Kirke kl 19.00 efterfølgende ”traktement” i kirken med tak for korets arbejde. Sodavand, vin og kransekage, tovholder Charlotte og HTN

30.10 ”Spil Dansk” kl 19.00 i Skibinge Kirke- tovholder Charlotte

Musikarrangementer, der arbejdes på sagen.

 

Planlagte aktiviteter i  2014

15.06 ”A trip down memory lane” med sange skrevet af Mory Lou Thomsen ledsaget af vocal og piano Monica Jakobsen. Finder sted i Kirkehuset Præstø kl.14.00. Tovholder Anette Blædel og Lau (Tlfkontakt til Monica 53977398.) 

28.09. Helle Poulsen præst i Vejlø –  Foredrag i Kirkehuset i Præstø kl 14.00 med udgangspunkt i  et ”studieophold” i Jerusalem. Tovholder HJØ.

16.11. Lisbeth Smedegaard Andersen salmedigter og tidligere præst. Evt prædiken og efterfølgende foredrag om Kvindernes Historie fra beg af 1800-tallet  ”Det begyndte med jomfru Sørensen” i Kirkehuset i Præstø kl 14.00. Tovholder HJØ 

Bakkens Pjerrot emnet ”Livet set med hvid-vinkel” onsdag den 17.09.  kl 19.00 i Skibinge. Tovholder Else

 

Ideer til aktiviteter 2014

Skibinge vil meget gerne have ”Gospel” som et fast årligt arrangement i efteråret så længe der er interesse herfor (publikum). Honorar kr. 3.000 som deles 50/50

Planlagt til at finde sted 09.10.2014 kl 19.00 i Skibinge Kirke

Foredrag om Skibinge sogn og kirke i historisk perspektiv- fortalt af Kai Christiansen og Hans Christian Thomsen – tovholder HJØ  

Søndagscafeer – Det er hensigten at vi vil have 3 til 4 søndagscafeer i Kirkehuset i Præstø om året. 2014. Evt. kontakt til Ruth Carlsen (55991820) om emner

Foredrag af Lise Nørgaard, Per Hebsgaard, andre emner er Jesper Theilgaard, Læge Carsten Vagn-Hansen – tidpunkt,honorarniveau m.v. for de øvrigeTovholder HTN.

”Lørdagshøjskole” i Skibinge og Præstø. F.eks. 3 eftermiddage med foredrag efterfulgt frokost/kaffe og debat/spørgsmål til foredragsholder. Oplæg, emner, tidspunkt 2014. Hans Jørgen er tovholder. 

”Caminoen” kombineret med en kort eftermiddagsgudstjenest v. Mette Magnussen kunne finde sted i løbet af 2014.  (HJ er tovholder).

 

Oversigt over KIRKELIGE/MUSIKALE og LOKALE TRADITIONSDAGE i vore 2 sogne – tovholder htn

 

Pressekontakt:  Hans Jørgen Østergaard.                 

Charlotte har aftenkorsang tirsdage fra kl 16 til 22  og onsdage fra kl. 13.00 til 17.30

Næste møde i Kirkehuset i Præstø onsdag den 18. juni kl 16.30

01.05.2014 -. htn 

 

 

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.