Referat fra Menighedsrådsmødet den 3. marts 2009 kl. 16,00 i Kirkehuset.


Afbud fra René Sørensen og Jørgen Damø.


1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.


2. Opfølgning på tidligere beslutninger.
a. Synsudsatte arbejder.

Synsprotekollen blev gennemgået. Arbejder der endnu ikke er færdige sættes i gang og afsluttes hurtigst muligt.


3. Indgået post.
a. meddelelse om valg til provstiudvalg

Følgende er valgt til provstiudvalget: Kjeld Lorenzen, Karin Skovgaard, Finn
Larsen og Kim Pedersen.


b. A.P. Møllers fond flygel til kirkehuset, der er bevilget 156.000 kr.

Charlotte Dagnæs har indkøbt flygel, dækken og stol, der leveres i uge 11.
     
c. Gravsted A 26/Kirkeværge

Aftale er indgået.
                        
d.  Ansøgning fra Charlotte Dagnæs om tjenestefri og dækning af kursusudgifter
i forbindelse med kursus den 02.08.09 på Ollerup Efterskole.                     
Ansøgningen blev bevilliget.
                              
e.  Ansøgning til Håndværker og Borger Foreningen om midler til indkøb af 
musikanlæg.         
Taget til efterretning.


f. Udsendelser vedrørende kurser:

Landsforeningens Fælles Kursusudvalg 
afholder grundkursus den 9. marts 2009.

Stiftsmøde i Roskilde den 15. marts 2009.

Generalforsamling i Distriktsforeningen den 17. marts  2009.

Kursusdag på Menstrup Kro den 18. april 2009.     

Årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd den 12.-14. juni 2009.   

Karen M. Olsen og Hans Thormod deltager i kursusdag på Menstrup Kro


4.   Marianne Gaarden.
a kirkebladet             
Susanne Christiansens har været en stor hjælp i   udarbejdelsen af Kirkebladet under Marianne Gaardens orlov.

b. lysglobe.            
Marianne Gaarden indkøber lysglobe og tilhørende bord for fondsmidler.

c. Sogneudflugten finder sted den 19. maj 2009.Taget til efterretning.

d.  Knud Munch har fremsendt brev angående pilgrimsvandring fra Præstø til     
Damsholte den 30. maj 2009.

Taget til efterretning.

e.  Udarbejdelse af foldere til uddeling ved vielser, dåb, konfirmation.

Taget til efterretning.

5.   Regnskabsfører har ordet for opfølgning.

Ole Sørensen oplyste at det nye regnskabssystem er ved at blive implementeret. Et meget stort arbejde. Foreløbigt regnskab for 2008 blev uddelt og taget til efterretning.

6.  Forberedelse til budget 2010. Input hertil.

Udvalgene blev opfordret til at fremsende budget for deres aktiviteter.

7. Udkast til ordens- og udlejningsregler for Kirkehuset.

Axel Bo Jensen fremsender udkast til ordens- og udlejningsregler for Kirkehuset. Udkastet vil  blive diskuteret på næste møde.

8. Referat fra medarbejdermødet

Axel Bo Jensen gav et mundtligt referat fra medarbejdermødet den 19.02.09. Han oplyste at ?Regulativ for Kirkesangere? er blevet udarbejdet og at Charlotte Dagnæs har fået en ny PC.

9. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møder.

Regnskabsmøde afholdes den 31. marts 2009 kl. 16.00 i Kirkehuset.

Offentligt regnskabsmøde afholdes den 28. april 2009 kl. 16.00 i Kirkehuset.

Synsmøde på kirkegården afholdes den 28. april kl. 08.00.

Rengøringshjælp til præstegården søges.

Ny projektør på kirken afprøves den 10. marts kl 19.30.

Papirhåndklæder og ?holder indkøbes til toiletterne.

 

            Karen Margrethe Olsen
            6. marts 2009

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.