Referat af menighedsrådsmøde i Skibinge den 1. maj 2014 kl. 19.00 i Skibinge Kirkehus


Referat:
1) Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat fra mødet den 27. marts 2014 godkendt. Dagsorden godkendt.

 
2) Opfølgning på synet. Nyt varmeanlæg del 2 DKK 225.000. Fugningerne i kirkegulvet DKK 25.000. Tilbygning til maskinhus renoveres DKK 20.000. Skråning del 3 DKK 55.000


3) Opfølgning på budget 2014. Der er stor fokus på at overholde budgettet, da det er meget stramt for 2014. Der opfordres fortsat fra menighedsrådets side til mådehold med omkostningerne.


4) Budget 2015. Der er udmeldt en driftsramme 2015 for Skibinge Kirke DKK 1.303.182, hvilket er på niveau med 2010. Driftsrammen er derfor meget stram, og kan være svær at overholde indenfor visse kategorier.

 
5) Synsudsatte arbejder. Der igangsættes færdiggørelse af Kirkehusets mødelokaler.

 
6) Kommende aktiviteter

4. maj Lysgudstjeneste med foredrag med Kitty Jørgensen

23. juni Sankt Hans arrangement

17. sep. Foredrag med Pjerrot i Skibinge Kirkehus.

9. okt. Gospel koncertUltimo oktober Spil dansk dagen.


7) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)Der skal afholdes medarbejdermøde den 20. maj.


8) Præsten orientererDiverse orienteringer. 

9) Formanden orientererDiverse orienteringer.


10) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet. Intet.


11)  Eventuelt. Forslag om indkøb af Lysglobe. Produktions- og prismuligheder undersøges.

 Der er stor interesse fra grupper for besøg i Skibinge Kirke i løbet af sommeren.

Næste møde 21. maj kl. 19.30 alternativt 28. maj kl. 19.30.


Med venlig hilsen
Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.