REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET i SKIBINGE
DEN 6. OKT. 2011

 
ad  1  Godkendt
ad  2  Kirken har været lukket i 14 dage p.g.a. fritlægning af kalkmalerierne under stilladset. Tidsplan og budget følges nøje.
ad  3  Årsregnskabet for 2010 er kommet retur fra revision. Der var 4 bemærkninger, som menighedsrådet ikke var enige i, Der skrives til provstiet om disse 4 punkter.
ad  4  Kirkegårdsvedtægter og kirkegårdstakster blev gennemgået og godkendt.
ad  5  Skibinge Menighedsråd finder den nye annoncering og det nye Kirkenyt særdeles godt, og ønsker at fortsætte med denne løsning.
ad  6  Diverse personalesager behandlet.
ad  7  Fri kassebeholdning:  kr. 87.217,00. Tilfredsstillende resultat.
ad  8  Budget 2012 er kommet retur, Budgettet er godkendt med undtagelse af udvidelsen af
mødelokalet i Kirkehuset, som der desværre ikke var plads til.
ad  9  Den 27. okt. er der ?spil dansk dag?, som vil foregå i Skibinge Kirke. Den 13. nov. vil der efter kirkegang være kirkefrokost med tilmelding.
ad 10 Præsten ønsker på sigt, at konfirmandundervisningen for Skibinge konfirmander skal foregå i kirkehuset.
ad 11 Den 9. okt. er det sidste gang, at Sussi Nielsen afløser, der vil bliver afleveret en buket til hende.
ad 12 Karl takkede for opmærksomheden til sin fødselsdag. Oluf takkede for opmærksomheden til sin fødselsdag. Menighedsrådet har fået en ansøgning om flytning af en urne, der har ligget i jorden i 19 år. Menighedsrådet accepterede flytningen, hvis asken kommer i en urne og at der er en bedemand som skal bistå ved handlingen. Kirkegården, hvor urnen skal nedsættes, skal acceptere
urnens flytning til dem.
 
            NÆSTE MØDE ER TORSDAG DEN 24. NOV. 2011 KL. 19.30

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.