Referat fra menighedsrådsmødet den 8. juni kl. 20.00 i præstegården

Afbud fra Else Hansen og Karl Christensen

ad 1  Godkendt
ad 2  Budget 2011 er sendt til Provstiet. Der skal fremover konteres meget anderledes.         Skibinge Menighedsråd skal spare ca. 7% svarende til DKK 99.000 på budget 2011.
ad 3  Vi ønsker et fast tilbud fra Nationalmuseet. Kirken vil ikke være lukket medens 
kalkmalerierne bliver restaureret.
ad 4  Diverse beslutninger og orienteringer.
ad 5a Kassebeholdning pr. dags dato er kr. 348.775,00
ad 6  Vi skal i gang med de udendørs vedligeholdelser.
ad 7  Der holdes afleveringssyn for præstegården den 26/8- 2010 kl. 15.00. Varmeudgifterne i præstegården er meget høje, og vi vil overveje at skifte vinduerne. Menighedsrådene vil købe træterrassen, som er blevet anlagt i præstegårdshaven.
ad 8  Sankt Hans aftens båltaler bliver i år Carsten Islington.
ad 9  Erik Møller vil tage en ?snak? med præstegårdens nabo omkring parkeringsproblemet.
ad 10 Takkekort fra Karl Christensen. Mariannes Gaardens afskedsgudstjeneste bliver den 11 juli kl. 10.30.
ad 11 Næste møde 25. august 2010.

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.