Referat af:
menighedsrådsmøde i Skibinge   den 9. oktober 2014 kl. 18.45 i Skibinge Kirkehus
Fraværende: Ingen
Referat:
1) Godkendelse og dagsorden - Godkendt
2) Endelig godkendelse af regnskab 2013. Revisionsprotokollat af 24.04.14 vedrørende Årsregnskab 2013 for Skibinge Kirkekasse samt den uafhængige revisorerklæring blev behandlet. I forhold til de 2 bemærkninger på side 72 udtalte menighedsrådet følgende:                           1. Mht. overskridelsen af driftsrammen er der redegjort for dette i regnskabet for 2013.               2. Menighedsrådet stiller sig uforstående overfor bemærkningen, da vi kun har et regnskab pr. år. Der var ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte eller til regnskabet for 2013, som herefter blev godkendt. 

3) Eventuelt - Intet

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.