Referat fra menighedsrådets møde den 10. januar 2013:

I mødet, der begyndte kl. 19.30, deltog det samlede menighedsråd, graver Karl Christensen og regnskabsfører Ole K. Sørensen samt en tilhører.

1: Godkendelse af referat fra mødet den 20. november 2012 samt af dagsorden ? Godkendt.

2: Det nye menighedsråd ? Godkendt.

3: Budgetgennemgang v/ Ole K. Sørensen ? Godkendt.

4: Gennemgang og godkendelse af regulativer ? alle regulativer gennemgået og godkendt.

5: Synsudsatte arbejder: Udvidelse af mødelokale, arkivrum på 1. sal samt stengærde på kirkegården. Man vedtog at fælde træet, der står til ulempe ved flagning, mod at der bliver planet to nye træer ? Godkendt.

6: Personalet: intet at bemærke.

7: Sognepræsten orienterer: Fortalte om en fælles pinsegudstjeneste i parken ved Frederiksminde eventuelt med deltagelse af menigheder i den gamle Præstø kommune. Vedtaget at præsten går videre med sagen.

8: Formanden orienterer: Fællesmøde med Præstø menighedsråd ? bl. a. om fordelingen af annonceudgifter. Vedtaget.

9: Spørgetid for personer uden for menighedsrådet: Ingen spørgsmål.

10: Eventuelt: intet at bemærke.

Næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted den 28. februar kl. 19.30 i kirkehuset.

 

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.