Menighedsrådsmøde i Skibinge den 10. oktober 2013 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


Referat

1) Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

2) Årsregnskab 2012
Godkendt

3) Budgetopfølgning 2013
Revision på kontrolbesøg. Ingen bemærkninger.
Menighedsrådets omkostningsstop har haft en positiv effekt, så budgettet nu balancerer. Menighedsrådet indskærper fortsat påpasselighed med omkostningerne. 

4) Budget 2014
Godkendt af provstiudvalget, dog med en besparelse på DKK 200.000 på varmeanlægget.

5) Kommende aktiviteter
Gospel koncert i Skibinge Kirke den 24. oktober 2013 kl. 19.30.
Arrangement med Søren Ulrich Thomsen i Bårse den 31. oktober 2013 kl. 19.30.

6) Synsudsatte arbejder
Maling af materialegård, mødelokaler udvidet, vinduer i kirkehus og kirke malet, pletkalkning af piller, kirke og tårn er udført. 

7) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
Diverse orienteringer.

8) Præsten orienterer
Kommende kirkeblad skal produceres. Morgengudstjeneste indføres en gang om måneden.

9) Formanden orienterer
Præstegårdsudvalgsmøde afholdt.

10) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet
Pia Ehlers spurgte, hvorfor Skibinge Kirke ikke er synlig i Sydsjællands Tidende. Sognepræsten og formanden undersøger sagen.

11)  Eventuelt
Menighedsmøder bliver afholdt primo 2014.
Kirkehuset har fået påbud om at udarbejde en spildevandsløsning inden sep. 2014.
Skrivelse om kirkegårdsvedtægter i GIAS.
Næste møde: 28. november kl. 19.30

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.