REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET I
SKIBINGE KIRKEHUS DEN 11. NOVEMBER 2010

 


1. Godkendt
2. Der skal være møde med Nationalmuseet i kirken den 16. november kl.14.00. Vi forventer at komme i gang med restaureringen i januar 2011.
3. Der er indhentet tilbud på reparation af stengærdet på kr. 140.000,00. Arbejdet går i gang i dec. 2010.
4. Graver Karl Christen har en person ansat som medhjælp i 6 måneder. Kirkesanger  Erik Arnsted er ansat yderligere for 1 år. ? Ved medarbejdermødet den 26. okt. blev der talt om sognegrænser i forbindelse med begravelser, som pårørende skal have oplyst.
5. 
a. Kassebeholdning pr. 30/9-10              kr.    539.705,02
b. Kassebeholdning                                 kr.    687.671,00
ikke udført arbejder                            kr.    463.000,00
fri kassebeholdning                             kr.    224.671,96
c. Drifts og anlægsramme                       kr. 1.430.795,00

6. Der bliver lagt gran på gravstederne. ? 4 store træer er blevet fældet på kirkegården. ?
Materielgården er renoveret. ? Asfalt på parkeringspladsen Det off. toilet er næsten færdig renoveret. ? Mellemgangen i kirkehuset er næsten færdig renoveret med flisegulv ? Højskabe og køkken/blomsterbord med vask. ? Hvælvingerne i kirken bliver støvsuget. - Ny gavl på kirkehuset. ? orgelstemme bliver lavet næste år. ? Asfalt på parkeringspladsen
             bliver udført dec. - Møbler til kirkehuset indkøbes dec. ? Indkøb af lamper til kirken.
7. Præstegården er blevet istandsat samt installeret nye hvidevare i køkkenet. Der indkøbes nyt telefonanlæg.
8. Næste møde den 23/11  -  Kirkefrokost den 14. nov. ? 1ste. søndag i advent.
              Julekoncert den 8/12 ? Nytårskoncert. - Gennemgang af den kommende gudstjenesteliste.
9. Vi vil indhente tilbud på lydanlæg til kirken.
10. Div. post gennemgået.
11. Valg af formand :  Peter Sørensen
12. Valg af næstformand:  Anne Laubert Nielsen
13. Gennemgang af nye kirkegårdstakster, som vil blive taget op på det kommende møde. ?
              Evt. anlægning af skov / lund kirkegårdsområde bliver taget op på kommende møde.

NÆSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE BLIVER DEN 8. DECEMBER 2010. KL. 18.00                  SE INDKALDELSEN HVOR MØDET SKAL HOLDES.        

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.