REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET DEN 11 OKT. 2012 VED SKIBINGE KIRKE

Ad.  1  Godkendt 
Ad.  2  Ændring på kandidatlisten: Connie Belling skal stå på kandidatlisten og ikke Jens Erik Caspersen. Kandidat liste og stiller liste er godkendt.
Ad.  3  Den endelige økonomiske afregning er ikke kommet endnu. -  Vi vil, når det er muligt, få Ida Haslund til at komme og fortælle om kalkmalerierne.  
Ad.  4  Skibinge Menighedsråd vil sammen med Præstø Menighedsråd den 31. okt. 2012 markerer 10 års dagen for ?Præstø og Skibinge kirkers voksen kor`s? start. Organisten har søgt om et beløb på kr. 1250,00 til arrangement sammen med skolernes musikskole, som blev godkendt.
Ad. 5a Regnskab 2011 er kommet tilbage fra revision.
Ad. 5b Orientering om budget 2012. Disponibel kassebeholdning  kr. 40.773,00
Ad. 5c Budget 2013 er kommet retur fra provstiet. Der skal spares DKK 16.000 på anlægsbudgettet, ellers er budgettet godkendt som fremsendt. Der er bevilliget beløb til udvidelse af mødelokalet samt etablering af stengærde og arkivrum.
Ad.  6  Malerarbejde er ved at blive udført.  Materielgårdens forside er færdig. Støttemur er etableret. Kalkning af kirken er udført. Lydanlæg er lovet i næste uge.
Ad.  7  Spil dansk dag den 25. okt. 2012 . Fællesarrangement i Bårse den 1. nov. Fællesarrangement i Præstø Kirkehus ons. 28. nov. 1 søndag i advent kl. 14 i Skibinge Kirke.
Ad.  8  Intet
Ad.  9  Modtaget brev fra kirkefonden vedr. åben kirke. Provstiudvalget kommer den 24. okt. 2012.
Ad. 10 NÆSTE MØDE  DEN 22 NOV. 2012 KL. 19.30
        


        

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.