Referat fra møde i Skibinge Menighedsråd den 13. januar 2010

Fraværende: Pia Ehlers

Ad.  1  Rettelser til referatet fra den 25. nov. 2009: Marianne Gaarden deltog i mødet.
           Ad. 5: Erik Arnsteds ansættelse bliver forlænget for 1 år af gangen.  ?
           Ad 5: Lene vil blive honoreret med kr. 50,00 pr. menighedsråd, til i alt kr. 600,00 pr.
           måned for hjælp med børnekoret.
           Ad. 15: Kontaktperson: Anne Laubert Nielsen
           Godkendt
Ad.  2  Vi har modtaget en bekræftelse fra Augustinusfonden om, at de har modtaget vores
            ansøgning om penge til restaurering af kalkmalerierne. Ansøgningen vil blive behandlet
            ultimo marts 2010.
Ad.  3  Takkekort modtaget fra Erik Arnsted. Nye overenskomster medfører, at der skal
            udarbejdes nye ansættelsesbreve.
Ad.  4  25/11-2009 kasseeftersyn.  ? Rapporten er kommet retur uden bemærkninger.
            Kassebeholdning pr. 31.12.2009:  kr. 125.647,56
            Henlagt til stengærdet: kr. 100.000,00 som er indsat på en proihberet konto.
            Henlagt til kalkmalerierne: kr. 151.000,00 som er indsat på en proihberet konto.
            Budget 2010: intet nyt.
Ad.  5  Alle anlægsarbejder er udført. I forbindelse med trappen til loftet i kirkehuset,
            bliver prisen ca. kr. 45.000,00.  Komfuret i kirkehuset skal udskiftes.  Vi
            køber Falcks brandslukningsmaterialer. Nye momsregler på legatgravsteder og
            også på mange andre områder, f.eks. ved entreer til koncerter o.l.
Ad.  6   Mødet i præstegårdsudvalget bliver flyttet til den 11/2-2010.  Synsrapporten for
            præstegården er kommet retur i underskrevet stand. Der er gennemført energitilsyn
            af  præstegården.
Ad.  7  Der er et ønske fra menigheden om, at ?præstegårdsmøderne? bliver holdt om      
            eftermiddagen og ikke om aftenen.  Fastelavn den 14. feb. 2010  med tøndeslagning
            Kl. 14.00. Den 18. februar kl. 14.00 kommer Henrik Ryan til Skibinge kirkehus. 
Ad.  8  Marianne Gaarden vil lave en folder til gudstjenester ? bryllup og dåb med handligsforløbet
            og praktiske oplysninger.  Julehjælp fra Odd Fellowlogen på kr. 2500,00 skal videregives
           til en forening, der vil lave arbejdet med julekurv til værdige  trængende.
           Peter Sørensen og Keld Lorenzen aftaler, hvilken forening der skal have pengene.
          Den 28/1- 2010 vil der være visionsmøde i Kirkehuset i Præstø for menighedsrådene.
          Marianne Gaarden har sagt ?ja?til DRs TV gudstjenesteoptagelse i Jylland.
          Marianne Gaarden vil godt have menighedsrådene med, hvis det kan lade sig arrangere.
Ad.  9  Div. skrivelser gennemgået.  ? Takkekort fra Keld Lorenzen. Julekort fra Provst Mette
           Magnussen.
Ad. 10  NÆSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 24. FEB. 2010 KL. 19.30 I KIRKEHUSET
          


               

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.