REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 17. MAJ 2010

Afbud fra Marianne Gaarden

ad.  1  Godkendt
ad.  2  Maling af vinduer i kirkehuset kr. ca. 48.000,00 incl. moms. 4 træer i skel skal fældes
kr. ca. 25.000,00. Omlægning af højbed med nyt jord og nye planter kr. ca. 25.000,00. Maling af dør i våbenhuset kr. ca. 12.000,00. Mini traktor til kirkegården kr. ca. 45.000,00. Sammenlægning af depotrummet i kirkehuset med stuerne kr. ca. 95.000,00 + moms
ad.  3  Der er skrevet til Nationalmuseet om, at vi har fået pengene, og vi kan gå i gang med renoveringen af kalkmalerierne. Provsten og Stiftet har fået meddelelse om, at vi har fået pengene.          Der skal støvsuges omkring hvælvingerne på loftet.
ad.  4  Vision, mission og målsætninger for Skibinge Kirke blev gennemdiskuteret, tilrettet og godkendt.
ad.  5  Diverse beslutninger.
ad. 6a  Kvartalsrapport:  kassebeholdning pr. 31/3  kr. 249.342,18
ad. 6b  Budget 2011: Alle medarbejdere skal udfylde skemaer med % satser af deres arbejdsfunktion. Alle skemaer skal være sendt ind d. 31/5.
ad.  7  Der er 7 gravsteder, hvor der ikke er blevet betalt for vedligeholdelsen.
ad.  8  Der skal males vindskeder.  Trappen til stien skal ordnes. Udestuen der er blevet etableret, vil vi tage på et punkt på næste møde. Malte Gaarden gør i øjeblikket rent i præstegårdskontoret.            Præstegårdsudvalget har holdt syn på præstegården. Kvartalsrapport for Præstø ? Skibinge Præstegårdskasse: Kassebeholdning kr. 135.887,85.
ad.  9  Den 11. juli kl. 10.30: Afskedsprædiken ved Marianne Gaarden. Den 18. sept. studietur for menighedsrådene. Den 12/10 er der Karen Blixen skæbnesyn. 2. pinsedag er der gudtjeneste bag ved kirkehuset.
ad. 10  Udgår
ad. 11  Div. post gennemgået. Vi har bevilliget kr. 500,00 til hver af 2 piger fra ungdomskoret til undervisning.
ad. 12  Intet

NÆSTE MØDE ER DEN 8. JUNI 2010 KL. 20.00

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.