REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET I SKIBINGE DEN 19. JANUAR 2012 KL. 19.30

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for det mangeårige menighedsrådsmedlem Anne Laubert Nielsen, som pludselig afgik ved døden mellem jul og nytår 2011.

Ad.  1 Godkendt  
Ad.  2 Tidsplanen ser ud til at holde. Der vil ske en udskiftning af personalet til den sidste del af arbejdet med kalkmalerierne.
Ad.  3 Vi var enige om, at den nye kirkefolder fortsat skal udgives. Axel Bo Jensen vil fremover tage sig af personalesager vedr. det fælles ansatte personale. 
Ad.  4 Intet nyt.
Ad.  5 Takstbladet er endnu ikke blevet godkendt i Provstiet. Der mangler indbetalinger for 3 gravsteder, hvor fredningsperioden ikke er udløbet.
Ad.  5a Ny kassebeholdning  kr.  99.868,18. Budget for 2012 er godkendt
Ad.  5b  Møns Bank vil give 0,9% i rente. Vi har valgt at skifte bank til Møns Bank.
Ad.  6    Mangler fra 2011: Maling af døre i kirken og maling af døre og vinduer i kirkehuset.
              Mangler i 2012: Ny forside på materielgården. Beskæring og fældning af store træer på kirkegården. Støttemur. Kalkning af kirken og tårnet. Lydanlæg i kirken. Udvidelse af mødelokale.
Ad.  7    Ved kyndelmisse koncerten vil vi servere suppe- Fastelavn den 19. feb. kl. 14.              Den 29. marts 2012 kl. 14 kommer Peter Steen og fortæller om Gøngehøvdingen.
             Udflugt til koncerthuset den 12. marts 2012. Til november vil vi arrangere en gospelkoncert. Der bliver kirkefrokost den 11. marts i forbindelse med højmessen.
Menighedsrådets studietur bliver den 29. september 2012. Den 4. maj bliver der igen lysgudstjeneste
Ad.  8 Intet
Ad.  9 Gennemgået
Ad.10 Oluf Kaspersen ? valgt til næstformand
Ad.11 Erik Møller - valgt som kontaktperson
Ad.12 Oluf Kaspersen ? valgt som underskriftsberettiget
Ad.13 Jens Erik Caspersen ? valgt som formand i valgbestyrelsen
Ad.14 Anna Lise Nielsen ? valgt til præstegårdsudvalget.
Ad.15 Intet.

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.