Der indkaldes hermed til

 

menighedsrådsmøde i Skibinge

  den 19. marts 2013 kl. 17.00

i Skibinge Kirkehus

 

Deltagere: Menighedsrådet, sognepræsten, graveren og regnskabsføreren.

 

Referat:

 

1)     Godkendelse af referat og dagsorden

Referat godkendt og underskrevet

Dagsorden godkendt

 

2)     Økonomi
a) Regnskab 2012

Regnskab 2012 gennemgået og godkendt.

b) Budget 2013

Budgettet følger planen i de første måneder.

 

3)     Synsudsatte arbejder

Arbejdet med arkivrummet igangsættes påske.

 

4)     Kommende aktiviteter

Påskens arrangementer gennemgået. Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal den 21. april. Der ansøges om momsfritagelse grundet velgørende formål og ikke kommerciel virksomhed.

 

5)     Præstegårdsudvalget

Det afholdes møde i præstegårdsudvalget primo april. Det undersøges fortsat, hvad årsagen er til blåt vand i præstegården. Vordingborg Forsyning har overtaget undersøgelserne, da det blå vand er fundet andre steder i Præstø.

 

6)     Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

Intet nyt

 

7)     Præsten orienterer

Kirkebilordningen diskuteret. Udgifterne er stærkt steget. Der tages kontakt til Præstø Menighedsråd vedr. fremtidig deling af udgifterne til kirkebil, da Præstø Menighedsråd nedlægger deres transport til Skibinge.

 

8)      Formanden orienterer

Orientering om formandsmøde hos Provsten. Det undersøges vedr. IT-tilskud til menighedsrådsmedlemmer.

 

9)     Spørgetid for personer udenfor menighedsråd

Intet

 

10)  Eventuelt

Besøg af Ida Haslund fra Nationalmuseet, der undersøgte kalkmaleriernes tilstand. Der var intet at bemærke. Der udarbejdes formidlingsmateriale vedr. kalkmalerierne. Der installeres fugtigheds- og temperaturmålere i kirken.  

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.