Referat af konstituerende menighedsrådsmøde

  den 20. november 2012 kl. 19.30

i Skibinge Kirkehus

 

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt.

2. Afgørelse om kandidaternes valgbarhed. Alle kandidater var valgbare.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløfte). Jytte Clausen, Connie Belling og Niels Christiansen underskrev.  

4. Valg af formand. Peter Ole Sørensen.

5. Valg af næstformand. Oluf Caspersen.

6. Valg af kirkeværge. Ole K. Sørensen

7. Valg af kasserer. Jytte Clausen.

8. Valg af kontaktperson. Erik Møller.

9. Valg af bygningskyndig til deltagelse i det årlige kirkesyn. Knud Ove Lund Jensen.

10. Valg af underskriftsberettiget. Peter Ole Sørensen, Oluf Caspersen og Jytte Clausen.

11. Valg af kirke- og kirkegårdsudvalget. Peter Ole Sørensen, Oluf Caspersen, Erik Møller, Niels Christiansen

12. Valg til aktivitetsudvalget. Else Hansen og Connie Belling.

13. Valg til præstegårdsudvalget Peter Ole Sørensen og Connie Belling.

14. Valg til valgbestyrelsen. Connie Belling, Oluf Caspersen og Else Hansen.

15. Valg af formand for valgbestyrelsen Connie Belling.

16. Fastsættelse af datoer for ordinære menighedsrådsmøder. 10.01.13 kl. 19.30, 28.02.13 kl. 19.30 og 19.03.13 kl. 17.00

17. Eventuelt. Intet.

18. Valg af sekretær. Niels Christiansen.

19. Valg af regnskabsfører. Ole K. Sørensen

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.