Menighedsrådsmøde i Skibinge den 21. oktober 2014 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


Referat:
1) Godkendelse af referat og dagsordenGodkendt.
2) Budgetopfølgning 2014Revisionsbesøg den 20. oktober 2014. Revisionen havde ingen bemærkninger efter gennemgangen af budget 2014. Budgettet er fortsat stramt, og der er skal stadig være fokus på omkostningerne.
3) Budget 2015Tilbagemeldingen fra Provstiet vedr. budget 2015 blev behandlet. Menighedsrådets ønske om en tillægsbevilling til driftsbudgettet på DKK 57.000 er blevet imødekommet. Anlægsbevillingerne er blevet godkendt. Skibinge Menighedsråd godkendte herefter budget 2015 med en driftsramme på DKK 1.360.182 og en anlægsramme på DKK 302.000.   
4) Kommende aktiviteterAktivitetsudvalgsmøde den 12. november 2014. Der er blevet gennemført gode arrangementer med Pjerrot og Gospel-koret fra Møn. Spil dansk koncert den 30. oktober 2014 kl. 19.
5) Opfølgning på synsudsatte arbejderDe planlagte synudsatte arbejder er igangsat uden hensynstagen til økonomien. Projektet vedr. spildevandsrensning er sat i bero fra Vordingborg Kommunes side, derfor igangsættes dette arbejde ikke pt. 
6) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)Referat af personalemøde den 23. september 2014 blev gennemgået. Punkt omkring ny kirkeordning tages op på næste menighedsrådsmøde.  
7) Præsten orientererIntet
8) Formanden orientererDiverse skrivelser. Orientering om formands Erfa-møde den 11. september 2014. Der er efterfølgende svaret på spørgeskema fra provstiet om kalkning af kirken.  
9) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådetIntet
10)  EventueltNæste møde den 27. november kl 19.30.

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.