Referat af
menighedsrådsmøde i Skibinge den 23. maj 2013 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Fraværende: Connie Belling og Hans Jørgen Østergaard

Referat:

1) Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

2) Budget 2014
Anlægsarbejder til budgettet gennemgået. Følgende mangler tages med i budget 2014: Nyt varmeanlæg i kirken, rygning af kirkehus og reparation af stråtag, nyt spildevandsanlæg, renovering af stengærde og skråning på kirkegård del 2, reparation og understrygning af kirkens tag.
Eventuelle besparelser tages på aktiviteter i kirken.

2a) Kvartalsrapport
 Kvartalsrapport for første 1. kvartal 2013 gennemgået og godkendt.

3) Synsudsatte arbejder
Arbejdernes igangsættes, når der er budgetmæssig dækning.

4) Kommende aktiviteter
Referat fra aktivitetsudvalgets møde den 22. maj. Planlagte aktiviteter gennemgået. Sankt Hans arrangementet gennemgået.

5) Træer langs indkørsel
Der indhentes tilbud på nyplantning og fældning af træer.

6) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
Referat fra personalemødet gennemgået.

7) Præsten orienterer
Udgår

8) Formanden orienterer
Diverse skrivelser gennemgået.

9) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet
Intet

10)  Eventuelt
Pris på maling af plader i kirkemur undersøges. Diverse tilbud om kurser.  

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.