REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET
                          DEN 24. FEBRUAR 2010

ALLE MØDT

Ad.  1  Godkendt
Ad.  2  Brev modtaget fra Stiftskontoret vedr. kalkmalerierne og igangsættelse af første etape.
Ad.  3  Modtaget cirkulære og vejledning med hensyn til målsætning. Proces vedr. dette igangsættes. Regnskabsinstruks     fra de lokale kirkelige myndigheder.
Ad.  4  Vi ønsker én gang om året at have et fællesmøde med Præstø Menighedsråd.
Ad.  5  Diverse orienteringer.
Ad.  6a  Kassebeholdning pr.  31-12- 2009  kr. 114.289,10
Ad.  6b Kassebeholdning pr. d.d.  kr. 159.243,10
Ad.  7  Vi skal have et tilbud på færdiggørelsen af ?graverens rum? i kirkehuset.
Ad.  8  Køkkenet skal lydisoleres.  Trappen fra haven til stien skal laves. Vinduerne i det meste af  præstegården
            er utætte.
Ad.  9  Fastelavn gik rigtig godt. Kirkefrokost den 7. marts. Studieturen bliver den 11. eller 18. sept.
Ad. 10  Nyt kirkeblad er udkommet.  Marianne Gaarden er bevilliget til at købe og bruge bogen ?kollekter og bønner?.
Ad. 11  Brev fra GeoCenter Møns Klint. Den 23. marts 2010 er der generalforsamling i Distriktsforeningen. Kursus i IT skrivebord den 18. marts i St. Heddinge.
Ad. 12  Taxaordningen fungerer ikke og vi vil tage en snak med dem.
Ad. 13  Næste møde 24. marts.

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.