REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET  I SKIBINGE
DEN 24. MARTS 2011 KL. 19.30 I SKIBINGE KIRKEHUS

ad.  1  Dagsorden godkendt. Referat fra sidste menighedsrådsmøde var der en rettelse til i punkt 8.
 Ikke igangsat orgelreparation var ikke p.g.a. vejret, men p.g.a.  travlhed.

ad.  2  Der bliver arbejdet på kalkmalerierne, og på nuværende tidspunkt holder tidsplanen. Der er ved at blive udarbejdet bedre adgangsforhold til stilladset.

ad.  3   Der har været møde den 14/3 med provstiet. Der er stadig en del uklarheder i forhold til div. priser ved bisættelser og begravelser.  Der skal udarbejdes et nyt takstblad med priser på begravelser, bryllup, leje af kirkehus m.v. Dette er pt. ikke muligt at gøre, da vi ikke kender priserne. Vi afventer nærmere information. Menighedsrådet er enige om, at vi fremover vil tage samme priser for vedligeholdelse ved fælles urnegrave med efeu, som vi gør ved fælles urnegrav med plade.

ad.  4  Den 7. april kl. 9.00 er der provstesyn på kirke og kirkegård. kl. 11.00 er der provstesyn i præstegården. Ønsker til synsudsatte projekter: Taget på kirken. Der er revnet flere tegl. Kalkning af kirken. Lydanlæg i kirken. Ombygning af kirkehus til større mødelokale. Materielgården repareres. Træer skal beskæres og nogen fældes. Skovkirkegård etableres.

ad.  5  Ferien skal indberettes inden den 6/4.

ad.6a  Der er et nyt regnskabssystem pr. 1/1- 2011. Årsregnskabet for Skibinge kirkehus er gennemgået og godkendt. Årsregnskaber for præstegården er gennemgået og godkendt.

ad.6b  Disponibel kassebeholdning: kr. 93,944,03

ad. 7  Intet.

ad. 8   Den 5. april kl. 14.00 kommer Jens Tybjerg og fortæller og fortæller om sit liv. Påskedag kl. 9.00 med efterfølgende brunch.  Den 4. maj er der aftengudstjeneste.

ad. 9   Der er 15 konfirmander i år. Der er lørdagsdåb den 7. maj.  Vi overvejer en friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Præsten vil prøve med en ?lettere? gudstjeneste i Skibinge kirke. Den vil have en varighed på ca. 35 min.

ad.10   2 spir fra lydhimlen kan blive konserveret og restaureret for kr. 3.300,00. Arbejdet igangsættes.

ad.11   NÆSTE MØDE DEN 10. MAJ 2011 KL. 19.30

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.