REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET
DEN 24. NOVEMBER 2011 KL. 19.30

Ad.  1 Godkendt
Ad.  2 Arbejdet går planmæssigt. Arbejdet forventes afsluttet den 1. maj 2012
Ad.  3 Menighedsrådet vil fortsætte med at omdele den ?lille nye kirkefolder? i stedet
           kirkebladet. Fremover vil meddelelser vedr. dåb, bryllup og begravelser blive hængt
           op i udhængsskabet ved kirkehuset.
Ad.  4 Orientering af personalet.
Ad.  5 Kvartalsrapporten fra 1-1-2011 ? 30-9-2011 blev gennemgået.
           Fri kassebeholdning: kr. 68.597,00
Ad. 5b På baggrund af gentagne revisionsbemærkninger vedr. renter af vores indestående beløb i Danske Bank blev det besluttet at tage kontakt til Møns Bank. Formand og næstformand bemyndiges til at træffe beslutning.
Ad.  6 Opgaven med den nye orgelpibe vil blive udført i næste uge.
           Vinduer i kirkehuset er ikke udført i år.
Ad.  7 Vi holder første søndag i advent med efterfølgende gløgg og æbleskiver.
            Julekoncert den 14. dec.
            Nytårsgudstjeneste den første januar med efterfølgende champagne og kransekage.
Ad.  8 Intet
Ad.  9 Posten gennemgået
Ad. 10 Genvalg ? Peter Sørensen
Ad. 11 Genvalg ? Anne Laubert Nielsen
Ad. 12 Genvalg ? Ole Sørensen
Ad. 13 Genvalg ? Oluf Kaspersen
Ad. 14 Genvalg ? Anna Lise Nielsen
Ad. 15 Genvalg ? Anne Laubert Nielsen
Ad. 16 Genvalg - Knud Ove Lund Jensen
Ad. 17 Genvalg ? Peter Sørensen, Anne Laubert Nielsen og Oluf Kaspersen
Ad. 18 Genvalg ? Pia Ehlers Larsen, Else Hansen, Erik Møller og Peter Sørensen
Ad. 19 Genvalg ? Peter Sørensen og  Erik Møller
Ad. 20 Genvalg ? Pia Ehlers Larsen og Else Hansen
Ad. 21 Genvalg ? Oluf Kaspersen, Pia Ehlers Larsen og Anne Laubert Nielsen
Ad. 22 Provstiets takster
Ad. 23 Fællesmøde i Præstø Kirkehus den 6. dec. 2011 kl. 19.00
            NÆSTE MØDE 19. JANUAR 2012 KL. 19.30 I SKIBINGE KIRKEHUS
          
        

 

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.