Referat fra menighedsrådsmødet i Skibinge den 26. april 2012

Afbud: Hans Jørgen Østergaard

Ad. 1          Godkendt
Ad. 2          Arbejdet fortsætter planmæssigt.
                    Der skal være festgudstjeneste den 10. juni kl. 14,00 med efterfølgende kaffe
                    og kage.
Ad. 3          Kirken, kirkegården og kirkehuset er velholdt. Renovering af stengærde. Udvidelse af
                    Mødelokalet. Arkivrum på loftet i Kirkehuset.
Ad. 4          Budgettet skal sendes til Provstiet inden den 5. juni.
Ad. 4a         Kvartalsrapporten gennemgået.
                    Fri kassebeholdning:  kr. 128.787,00
Ad. 5          Der er afholdt personalemøde. Der er afholdt ?mus? samtale.-
                    Der skal ansættes gravermedhjælper.
Ad. 6          Orientering om menighedsrådsvalget til efteråret.
                    Der er møde i Næstved i juni måned med emnet ?fredsvalg?
Ad. 7          Synsudsatte arbejder venter til efter færdiggørelsen af kalkmalerierne.
Ad. 8          Gospelkoncerten er udsat. Vi undersøger muligheden for en  gospelgudstjeneste
                    til efteråret. Spil Dansk dagen til okt.  4. maj lysgudstjeneste. 1ste søndag i
                    advent er ønskeligt kl. 14.00. Nyt møde i aktivitetsudvalget er den 22. maj.
Ad.  9          Udgået
Ad. 10         Orientering om diverse informationer.
Ad. 11         NÆSTE MØDE  DEN 29 MAJ 2012 KL. 19.30 I KIRKEHUSET

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.