Referat af menighedsrådsmøde i Skibinge den 26. august 2014 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


Fraværende: Else Hansen og Erik Møller  1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat fra 28. maj godkendt. Dagsorden godkendt.


  1. Kvartalsrapport

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. Der skal fortsat være stor opmærksomhed på at holde omkostningerne i ro.


  1. Omlægning af lån i præstegården

Omlægning af lån i præstegården godkendes.


  1. Kommende aktiviteter

Aktivitetsplanen gennemgået og opgaver fordelt.


  1. Opfølgning på synsudsatte arbejder

De planlagte synsudsatte arbejder igangsættes i behørig hensyn til økonomien.


  1. Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

Der skal udarbejdes ferielister bl.a. til brug for indberetning af løn.


  1. Præsten orienterer

Skibinge og Præstø kirkers årshjul med arrangementer og særlige gudstjenester blev gennemgået og godkendt.


  1. Formanden orienterer

Intet.


  1. Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet

Intet.


  1. Eventuelt

Diverse spørgsmål og bemærkninger. Næste møde den 21. oktober kl. 19.30.

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.