Menighedsrådsmøde i Skibinge   den 27. november 2014 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Referat:
1) Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt


2) Kvartalsrapport 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 blev behandlet og godkendt. Der skal fortsat være stor opmærksomhed på at holde omkostningerne i ro.


3) Kommende aktiviteter

Den nye kirkefolder blev uddelt, og aktiviteterne i denne blev gennemgået. Opgaverne i forbindelse med aktiviteterne blev fordelt. Den første aktivitet i den kommende periode er 1. søndag i advent søndag den 30. november kl. 14


4) Opfølgning på synsudsatte arbejder

De synudsatte arbejder er igangsat og arbejdet forløber planmæssigt. Det undersøges, hvilken arbejdsmetode der anvendes i forbindelse med varmestyringen i kirken

 
5) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)

Menighedsrådet udtrykte stor anerkendelse af personalets arbejde.

 
6) Ny kirkeordning

Der blev diskuteret flere forskellige løsninger og nye tiltag. Menighedsrådet ønsker fortsat at holde fast i den nuværende 50/50 ordning med højmesser med Præstø, men ønsker også at afprøve nye former for gudstjenester. F.eks. aftengudstjenester kombineret med foredrag om aktuelle temaer.


7) Præsten orienterer (Orlov til Sognepræsten, vikar)

Sognepræsten tager studieorlov fra 1. januar-31. marts 2015. Vikar bliver Anette Ejsing.


8) Formanden orienterer

Orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen har foretaget den årlige orgelsyn. Han mener, at der findes skimmelsvamp i orgelet. Kontroltjek er aftalt foretaget af orgelbyggere fra firmaet Frobenius.

  
9) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet

Intet


10) Valg af formand

Peter Ole Sørensen


11) Valg af næstformand

Oluf Caspersen


12) Valg af kirkeværge

Ole K. Sørensen


13) Valg af kasserer

Jytte Clausen


14) Valg af sekretær

Niels Christiansen


15) Valg af kontaktperson

Erik Møller


16) Valg af bygningskyndig til deltagelse i det årlige kirkesyn

Knud Ove Lund Jensen


17) Valg af underskriftsberettiget

Peter Ole Sørensen, Oluf Caspersen og Jytte Clausen


18)  Eventuelt

Næste møde 28. januar 2015 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.