Referat af menighedsrådsmøde i Skibinge den 28. maj 2014 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus


1) Godkendelse af referat og dagsordenGodkendt
2) Budget 2015Oplægget til budget 2015 blev gennemgået og godkendt. Budgettet er meget stramt, og der er kun ca. DKK 200.000 til alle andre driftsudgifter end løn, heraf skal der f.eks. anvendes DKK 65.000 til varme i kirken alene. Dette har medført, at der er sket store besparelser i budget 2015, hvilket formentligt ikke er realistiske at gennemføre. Provstiudvalget ansøges derfor om en regulering af driftsbudgettet.
3) Budgetopfølgning 2014Der er et underskud på DKK 8.794,17, hvilket understreger den anstrengte økonomi. Der skal fortsat være fokus på besparende tiltag, og på at holde økonomien i stram snor. 
4) Kommende aktiviteter, sankt hans, pinse m.v.Aktiviteterne blev gennemgået. 
5) Opfølgning på synsudsatte arbejderArbejderne blev gennemgået og igangsættes når økonomien tillader det.
6) Omlægning af lån i præstegården, bilag vedlagtOmlægningen blev godkendt. 
7) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)Diverse orienteringer
8) Præsten orientererÅrsplan for arrangementer blev gennemgået. 

9) Formanden orientererDiverse orienteringer. Orientering om betænkning om Folkekirkens styre.
10) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådetIntet
11)  Eventuelt Intet

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.