REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET
                        DEN 29. MAJ 2012

Ad.  1 Rettelse i referatet fra den 26. april 2012 i punkt 4. Det skal være den 15. juni.
           - OK
Ad.  2 Stilladset i kirken bliver nedtaget den 30/5. Der vil være indvielse af        
           kalkmalerierne den 10 juni. Invitationer er sendt ud.
Ad.  3 Budgettet gennemgået.
           Budgettet for Præstegården gennemgået.
Ad.  4 Der er ansat en ny gravermedhjælper.
Ad.  5 Gennemgang af anlægsarbejder.
           Kassebeholdning:  kr. 135.936,00
Ad.  6 3 menighedsrådsmedlemmer tager til orienteringsmøde den 13/6 vedr.
            menighedsrådsvalg.
Ad.  7 Vinduer i kirkehuset males
           Gennemgang af kommende anlægsarbejder.
Ad.  8 Orientering omkring Sankt Hans aften og aktivitetsudvalgets arbejde
Ad.  9 Orientering om morgengudstjenesterne.
           Orientering om den fremtidige konfirmandundervisning.
Ad. 10 Indkommen post gennemgået.
Ad. 11 Intet

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.